Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK destekli bir poliçedir. SGK’nın karşılayamayacağı ya da ücret limitini aşan giderleri karşılamayı taahhüt eder.  Ayakta- yatarak tedavi, diş paketi, check up, ambulans vb. hizmetleri vardır. Teminat isteğe göre planlı olarak belirlenir.