Nakliyat Sigortası

Bir yükün uygun nakil araçlarıyla taşınması durumunda uğrayabileceği kayıplar ve hasarları teminatlandıran poliçedir.
Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu gibi çeşitli nakliye vasıtaları ile taşınan yükün  zararını minimuma indirerek sigortalıya koruma sağlar.