Ferdi kaza sigortası

Ani ve beklenmedik hadiseler neticesinde fertlerin başına gelebilecek fiziksel zararları teminatlandıran sigorta türüdür.
Çalışan bireylerin oluşabilecek hadiselere karşı kendini ve ailesini  güvence altına alması bakımından önemli bir poliçedir.
Sigortalının haklarını önemseyen, sakatlanma veya vefat durumlarında maddi sıkıntıyı minimuma inderebilecek poliçe düşük prim imkanlarıyla hizmet vermektedir. İsteğe göre asistans hizmeti  de mağduriyeti  gidermek adına poliçelere eklenebilmektedir.