DASK

Dask sigortası, herhangi bir deprem ya da depremden dolayı oluşabilecek yangın, yer kayması, tsunami gibi risklerin neden olabileceği maddi zararları karşılar. Yaptırılması ve her sene yenilenmesi zorunlu bir sigorta türüdür.