Adresimiz

Profesyonel ekibimiz ile yüz yüze tanışmak için sizleri adresimize mutlaka bekliyoruz.

Adresimiz

  • Akdeniz Mh. Şehit Fethi bey Cd. No:41 D:701 Izmir

Telefon

0 232 489 81 91

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu bir sigortadır.Sigorta kapsamında kaza esnasında karşı tarafa verilebilecek zararları güvence altına alır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre her yıl yenilenmesi zorunludur.

Kasko Sigortası

Kasko sigortası, başlıca trafik kazaları, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma vb. risklere karşı sigortalıyı teminat altına alan sigortadır. Yanı sıra ihtiyari mali mesuliyet (İmm) teminatıyla karşı tarafa verilen yüksek hasarlarda trafik sigortasına yardımcıdır. Onarım esnasında ikame araç hizmeti olduğu gibi kazadan hemen sonra servise çekilme, hukuki işlemlerde hukuksal koruma ve aracın onarımında  orjinal parça temini için yapılması faydalıdır.

Konut Sigortası

Konut sigortası, isteğe bağlı bina, eşya ya da istenirse her ikisini de teminat altına alan sigortadır. Yangın,sel su baskını, hırsızlık, doğal afetler, infilak vb. riskleri güvence altına alır.

İşyeri Sigortası

İşyeri sigortası, bulunduğu bina, eşya, makina, tesisat, cam, emtea vb.  varlıkların teminat altına alındığı sigortadır. Hırsızlık, grev, lokanvt, terör, deprem, yıldırım, yangın, yer kayması, fırtına, sel-su baskını, cam kırılması, enkaz kaldırma, komşulara karşı sorumluluk, 3. Şahısa karşı sorumluluk, mal sahibine karşı sorumluluk, kira kaybı vb. önemli risklerde oluşabilecek maddi zararları karşılar.

 

DASK

Dask sigortası, herhangi bir deprem ya da depremden dolayı oluşabilecek yangın, yer kayması, tsunami gibi risklerin neden olabileceği maddi zararları karşılar. Yaptırılması ve her sene yenilenmesi zorunlu bir sigorta türüdür.

Ferdi kaza sigortası
Ani ve beklenmedik hadiseler neticesinde fertlerin başına gelebilecek fiziksel zararları teminatlandıran sigorta türüdür.
Çalışan bireylerin oluşabilecek hadiselere karşı kendini ve ailesini  güvence altına alması bakımından önemli bir poliçedir.
Sigortalının haklarını önemseyen, sakatlanma veya vefat durumlarında maddi sıkıntıyı minimuma inderebilecek poliçe düşük prim imkanlarıyla hizmet vermektedir. İsteğe göre asistans hizmeti  de mağduriyeti  gidermek adına poliçelere eklenebilmektedir.

 

Nakliyat Sigortası
Bir yükün uygun nakil araçlarıyla taşınması durumunda uğrayabileceği kayıplar ve hasarları teminatlandıran poliçedir.
Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu gibi çeşitli nakliye vasıtaları ile taşınan yükün  zararını minimuma indirerek sigortalıya koruma sağlar.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası, yurtdışı seyahatlerinde vize işlemleri ve yurtdışındaki olası tedavi masraflarını üstlenen sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK destekli bir poliçedir. SGK’nın karşılayamayacağı ya da ücret limitini aşan giderleri karşılamayı taahhüt eder.  Ayakta- yatarak tedavi, diş paketi, check up, ambulans vb. hizmetleri vardır. Teminat isteğe göre planlı olarak belirlenir.

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinden daha iyi koşullarda,zaman kaybı olmadan, en iyi anlaşmalı hastanelerde yararlanmayı sağlayan sigortadır. Hastalıklar ve kaza sonucu oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavilerde oluşabilecek masrafları karşılar. Yurtiçi ve yurtdışı seçenekleri mevcuttur.

Sorumluluk Sigortaları

Yapılan işlerde karşı tarafa verilebilecek zararları karşılayan  poliçedir. Mesleki sorumluluk, ürün sorumluluk, 3.şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk gibi çeşitleri mevcuttur. Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası ve tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası zorunlu sorumluluk sigortalarıdır.

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat all risk sigortası, bir inşaatın başlangıcından itibaren yangın, sel, hırsızlık, araç çarpması, fırtına, deprem, uçak düşmesi, toprak çökmesi vb. riskleri teminat altına alan sigortadır.